همراه با ورزش جويم فارس

گزارش عملكرد رشته هاي مختلف ورزشی در شهر جويم

همراه با ورزش جويم فارس

منصور دری
همراه با ورزش جويم فارس گزارش عملكرد رشته هاي مختلف ورزشی در شهر جويم

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

تصاویر لیگ فوتسال جویم در گالری حتما مشاهده نمائید.
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

برگزیده لیگ فوتسال جویم تا هفته ششم

آقای گل تا هفته هفتم     @ @    محرومان هفته پایانی

آقای گل

             میلاد حمزوی  14 گل             خلیج فارس منصورآباد

 

محرومان هفته پایانی

     

 در هفته پایانی مسابقات هیچ یک از بازیکنان محروم از بازی نیستند.تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 19:46 | نویسنده : منصور دری |

جدول لیگ فوتسال شهرستان جویم ابی احمد

جدول لیگ فوتسال سال 93 شهرستان جویم
نام باشگاه بازی برد   مساوی باخت زده    خورده تفاضل امتیاز

تاج البرز کلون

7 7 - - 32 19 +13 21

جویم جوان الف

7 6 1 - 26 9 +17 19
خلیح فارس منصورآباد 7 3 - 4 27 19 +8 9
ستاره سبز کاریان 7 3 - 4 31 27 +4 9
جویم جوان ب 6 3 - 3 20 18 +2 9
تاراء جویم 6 2 1 3 20 24 -4 7
سبز محصول داتیس 6 2 - 4 16 29 -13 6
جوانان مسجدالنبی 6 1 2 3 20 28 -8 5
 اتحاد لاغران 6 1 - 5 13 25 -12 3

موضوعات مرتبط: فوتسال در جویم
برچسب‌ها: جدول لیگ فوتسال جویم , فوتسال جویم

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 19:42 | نویسنده : منصور دری |

برنامه هفته پایانی لیگ فوتسال شهرستان جویم

برنامه هفته پایانی لیگ فوتسال شهرستان جویم

چهارشنبه

1393/11/22  خلیح فارس منصورآباد -- تاراء جویم
جویم جوان ب  -- سبز محصول داتیس
پنج شنبه 1393/11/23 جوانان مسجدالنبی  -- سبز محصول داتیس
 
جمعه 93/11/24 تاراء جویم -- جویم جوان ب جوانان مسجدالنبی --ستاره سبز کاریان
جویم جوان الف --تاج البرز کلون  

لازم به ذکر است که تیم ستاره سبز کاریان به علت ترک زمین وتیم اتحاد لاغران به علت عدم

حضور در زمان مسابقه با نتیجه 3 بر صفر بازنده شناخته شدند لذا به دلیل هفته پایانی لیگ

و اینکه تیم اتحاد لاغران در مسابقه برابر جویم جوان الف وخلیج فارس منصورآباد حاضر نمیشود

نتایج این دو بازی 3 بر صفر به سود تیم جویم جوان الف و خلیج فارس منصورآباد اعلام ودر

جدول مسابقات نیز محاسبه گردیده است.تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 19:4 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته هفتم لیگ فوتسال جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در گالری تصاویر مشاهده نمائید.

نتایج هفته هفتم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/11/15بازی اول         خلیج فارس منصورآباد   9     --       جوانان مسجدالنبی      2

                                   بازی دوم       تاج البرز کلون     4     --           سبز محصول داتیس        1


پنج شنبه   1393/11/16بازی اول      جویم جوان الف           3      --     ستاره سبز کاریان             0                                   بازی دوم    تاراء جویم               3   --          اتحاد لاغران                   0

 تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | 19:25 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته ششم لیگ فوتسال جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در گالری تصاویر مشاهده نمائید.

نتایج هفته ششم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/11/08   بازی اول         اتحاد لاغران             0     --         تاج البرز کلون          3 

                                   بازی دوم       ستاره سبز کاریان     2     --           جویم جوان ب        5


پنج شنبه   1393/11/09    بازی اول      جویم جوان الف           4      --      تاراء جویم               2                                   بازی دوم      خلیج فارس منصور آباد   6   --        سبز محصول داتیس   1تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 23:29 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال شهرستان جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در گالری تصاویر مشاهده نمائید.

نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/11/01   بازی اول        ستاره سبز کاریان    8     --           تاراء جویم                2  

                                   بازی دوم        تاج البرز کلون        3     --           جویم جوان ب           2 


پنج شنبه   1393/11/02    بازی اول      جویم جوان الف         3      --         خلیج فارس منصورآباد   0

                                   بازی دوم      جوانان مسجد النبی   5    --           اتحاد لاغران             3تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 23:30 | نویسنده : منصور دری |

برگزیده لیگ فوتسال جویم تا هفته چهارم

آقای گل @ @ محرومان هفته سوم
آقای گل

     عبداله ابراهیمی 9 گل ستاره سبز کاریان

 

محرومان هفته پنجم

     مهدی کریمی و  محسن نجفی  --- خلیج فارس منصورآباد

     ابوالفتح برزگر  و لطفعلی اکبری  ---  جویم جوان ب

     ابوالفضل خادمی - -----------------   تاج البرز کلون

     فاضل شرفی - ---------------------  جوانان مسجد النبی

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی 1393 | 22:53 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته چهارم لیگ فوتسال جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

نتایج هفته چهارم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/10/24   بازی اول        جویم جوان الف           6     ----      سبز محصول داتیس    3

                                   بازی دوم         تاراء جویم               4      ----     تاج البرز کلون            6      


پنج شنبه   1393/10/25    بازی اول       جویم جوان ب             5   ----     جوانان مسجدالنبی       3  

                                   بازی دوم      خلیج فارس منصورآباد    3   ----     ستاره سبز کاریان        4تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی 1393 | 22:33 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته سوم لیگ فوتسال شهرستان جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

نتایج هفته سوم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/10/17    بازی اول        جویم جوان ب      4     ----      جویم جوان الف          5

                                   بازی دوم         تاراء جویم          5     ----     سبز محصول داتیس    2       


پنج شنبه   1393/10/18    بازی اول       ستاره سبز کاریان      8    ----     اتحاد لاغران          3  

                                   بازی دوم      جوانان مسجدالنبی     4    ----     تاج البرز کلون         5 تاريخ : جمعه نوزدهم دی 1393 | 22:59 | نویسنده : منصور دری |

برگزیده لیگ فوتسال جویم تا هفته سوم

آقای گل @ @ محرومان هفته سوم
آقای گل

         میلاد حمزوی  5 گل خلیج فارس منصورآباد

         عبداله ابراهیمی 5 گل ستاره سبز کاریان

 

محرومان هفته سوم

 

        محسن نجفی  خلیج فارس منصورآبادتاريخ : شنبه سیزدهم دی 1393 | 0:45 | نویسنده : منصور دری |

برنامه هفته سوم بازیهای لیگ فوتسال شهرستان جویم

برنامه هفته سوم لیگ فوتسال شهرستان جویم
چهارشنبه 1393/10/17 جویم جوان الف - جویم جوان ب سبز محصول داتیس  - تاراء جویم
پنج شنبه 1393/10/18 ستاره سبز کاریان  - اتحاد لاغران  جوانان مسجد النبی - تاج البرز کلون


تاريخ : شنبه سیزدهم دی 1393 | 0:30 | نویسنده : منصور دری |

نتایج لیگ فوتسال شهرستان جویم

تصاویر فوتسال شهرستان جویم را در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

نتایج هفته دوم لیگ فوتسال جویم :

چهارشنبه  1393/10/10    بازی اول        تارا جویم                4     ----       جوانان مسجدالنبی   4

                                   بازی دوم       جویم جوان ب           1     ----        اتحاد لاغران            3


پنج شنبه   1393/10/11    بازی اول       ستاره سبز کاریان       4    ----       سبز محصول داتیس    6   

                                   بازی دوم      خلیج فارس منصور آباد  4    ----       تاج البرز کلون            6 


موضوعات مرتبط: فوتبال جویم
برچسب‌ها: لیگ فوتسال جویم

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم دی 1393 | 22:26 | نویسنده : منصور دری |

راه اندازی لیگ فوتسال توسط هیئت فوتبال جویم

پس از پایان مسابقات لیگ فوتبال در جویم ابی احمد با همت هیئت فوتبال جویم اولین دوره از مسابقات لیگ فوتسال نیز در شهر جویم برگزار میگردد.

قرار است این دوره از مسابقات از مورخه 93/10/3  با حضور 9 تیم به صورت دوره ای ودر روزهای چهار شنبه وپنج شنبه هر هفته ساعت 19 در سالن سرپوشیده شهدای جویم برگزار شود .

تیمهای شرکت کننده در این دوره از بازیها عبارتند از : ستاره کاریان ، اتحاد لاغران ، سبزمحصول داتیس ،تاج البرز کلون ،خلیج فارس منصورآباد ، جوانان مسجد النبی جویم ، جویم جوان الف ، جویم جوان ب ، تارا جویمتاريخ : دوشنبه یکم دی 1393 | 18:48 | نویسنده : منصور دری |

برگزاری هفته پایانی لیگ فوتبال بخش جویم

در هفته پایانی مسابقات لیگ چمن دیدار رده بندی بین تیمهای ولیعصر جویم و اتحاد کاریان برگزار شد که در این دیدار تیم ولیعصر موفق شد تیم رقیب را با نتیجه 4 بر 1 شکست دهد . دیدار فینال این دوره از رقابتها هم دو تیم فدک منصور آباد وشاهین جویم برگزار کردند که تیم فدک منصور آباد با هتریک بازیکن خود عیسی حسین پور در مقابل تک گل تیم شاهین جویم که از روی نقطه پنالتی توسط ابوالفضل برزگر به ثمر رسید به پیروزی رسید و موفق شد به قهرمانی اولین دوره لیگ جویم ابی احمد دست یابد .

در پایان این مسابقات جوایزی از سوی هیئت فوتبال جویم به تیم قهرمان ، تیم اخلاق و نفر ات اخلاق اهداء شد .

به این ترتیب پرونده اولین دوره از مسابقات لیگ جویم با قهرمانی تیم فدک منصورآباد بسته شد .  تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 | 18:46 | نویسنده : منصور دری |

هفته پایانی دور رفت بازیهای لیگ فوتبال بخش جویم ابی احمد

در هفته پایانی دور رفت بازیهای لیگ بخش جویم دودیدار برگزار گردید.

در بازی اول که در روز چهارشنبه 12/9/93 بین دو تیم فوتبال ولیعصر جویم وتیم فدک منصورآباد برگزار گردید تیم ولیعصر منصور آباد موفق گردید با دو گل فاضل شرفی تیم فدک منصورآباد را شکست دهد . تک گل فدک منصورآباد را حامد برتینا به ثمر رساند . پس از پایان این دیدار هر دو تیم دارای 4 امتیاز شدند .

در دیگر بازی این دوره از رقابتها که روز جمعه 14/9/93 برگزار گردید دو تیم شاهین جویم .اتحاد کاریان به مصاف هم رفتند که تیم شاهین جویم موفق شد با نتیجه 4 بر 1 تیم اتحاد کاریان را شکست دهد . گلهای تیم شاهین جویم را ابوالفضل خادمی 2 گل ، هادی عسکری و صادق رحیمی هرکدام یک گل وتک گل تیم کاریان را بازیکن شماره 11 این تیم به ثمر رساند .

به این ترتیب تیم شاهین جویم با 7 امتیاز در صدر جدول ، فدک منصورآباد با 4 امتیاز وبر حسب گل زده بیشتر نسبت به تیم ولیعصر جویم در رده دوم ، تیم ولیعصر در رده 3 و در انتهای جدول هم تیم اتحاد کاریان با 1 امتیاز قرار دارد .

بازیهای هفته پایانی به شرح ذیل برگزار میگردد:

بازی رده بندی بین دوتیم ولیعصر جویم و اتحاد کاریان

وبازی فینال بین دو تیم شاهین جویم و فدک منصورآباد

 تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 21:46 | نویسنده : منصور دری |

برگزاری هفته دوم لیگ فوتبال بخش جویم

در ادامه هفته دوم لیگ لیگ فوتبال بخش جویم دو دیدار برگزار شد . در اولین بازی که روز پنج شنبه برگزار شد دو تیم همشهری ولی عصر وشاهین به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی با نتیجه 2 بر 1 به سود تیم شاهین به پایان رسید . گلهای تیم شاهین توسط عسکری و ابوالفضل خادمی و تک گل تیم ولیعصر هم توسط محسن خاکپور به ثمر رسید. 

در دیگر بازی این هفته از رقابتها تیم فدک منصور آباد موفق شد با نتیجه 4 بر 2 تیم اتحاد کاریان را شکست دهد . در این بازی عادل عسکری و حامد برتینا هر کدام با 2 گل توانستند 4 گل منصورآباد را به ثمر رسانند ودر طرف مقابل هم فوروارد تیم اتحاد به نام اکبر 2 گل تیمش را به ثمر رساند .

در ادامه هفته سوم این رقابتها ابتدا در روز چهارشنبه 12/9/1393از ساعت 15 دو تیم ولیعصر جویم وفدک منصورآباد به مصاف هم خواهند رفت ودر دیگر بازی این هفته در روز جمعه14/9/1393از ساعت 15 تیم شاهین جویم واتحاد کاریان به مصاف هم حواهند رفت .

پس از پایان دیدارهای هفته دوم فوروارد تیم اتحاد کاریان به نام اکبر با 3 گل زده در صدر گل زنان قرار دارد .


موضوعات مرتبط: فوتبال جویم
برچسب‌ها: لیگ فوتبال جویم , فدک منصورآباد , اتحاد کاریان , ولیعصر جویم , شاهین جویم

تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 23:3 | نویسنده : منصور دری |

نتایج هفته اول لیگ فوتبال در بخش جویم ابی احمد

هفته اول لیگ فوتبال بخش جویم با برگزاری 2 دیدار از روز جمعه 30/8/93 آغاز شد . 

در بازی اول تیم فدک منصورآباد به مصاف تیم شاهین جویم رفت که بازی با نتیجه 1 بر 1 خاتمه یافت . در این بازی ابتدا تیم فدک با گل دقیقه 10 وحید خانه فروش پیش افتاد اما در دقیقه 40 بازی با گل حمید عبدالله زاده بازی به تساوی رسید و در خاتمه هم دوتیم به همین بسنده کرده وبازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت . 

اما در بازی دوم  دو تیم اتحاد کاریان و  ولی عصر جویم به مصاف هم رفتند که این بازی هم نتیجه ای همانند بازی اول داشت . در نیمه دوم این بازی در دقیقه 60 این تیم اتحاد کاریان بود که با گل دقیقه 60 فوروارد خود به گل دست پیدا کرد ولی تیم ولی عصر جویم عقب ننشست تا در دقیقه 75 بوسیله  فرید مباشری موفق به گل زنی شد  تا در پایان  این دوتیم هم با نتیجه مساوی به کار خود پایان دهند . 

در ادامه این  بازیها ودر هفته دوم  این مسابقات که در روز پنج شنبه 6/9/1393 از ساعت 14:45 ابتدا دو تیم همشهری  ولی عصر  و شاهین جویم به مصاف هم میروند و در بازی دوم روز جمعه 7/9/1393 از ساعت 14:45 دوتیم فدک منصورآباد واتحاد کاریان به مصاف هم خواهند رفت .      


موضوعات مرتبط: فوتبال جویم

تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 19:4 | نویسنده : منصور دری |

استارت لیگ فوتبال برای اولین بار در شهرستان جویم ابی احمد

 آقای سعید رزمی به عنوان رئیس هیات فوتبال بخش جویم انتخاب گردید، وی در اولین اقدام  خود لیگ فوتبال بخش  جویم راه اندازی نمود که این امر در بخش کهن جویم برای اولین بار اتفاق می افتد . 

این دوره از بازیها با حضور 4 تیم فوتبال شاهین حویم ، ولی عصر جویم ، فدک ک منصورآباد و اتحاد کاریان از روز جمعه  30/7/1393 شروع به کار می کند . که جای  دارد از جناب آقای سعید رزمی تقدیر وتشکر و توفیقات نامبرده را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان آرزو نمائیم .  


موضوعات مرتبط: فوتبال جویم

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 18:29 | نویسنده : منصور دری |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.